den 23 oktober 2017

Varför framhärdade svenska myndigheter med Pandemrix?


Under hösten 2009 varnades allmänt i Sverige för en kommande pandemi i svininfluensa (H1N1). Allmänheten uppmanades av myndigheter (Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet) att låta sig vaccineras. Olika argument för detta anfördes i kampanjen – från skrämsel till solidaritetsskäl. Solidaritet mot vem eller vad kan man fråga sig – staten, big pharma, sjukvården eller befolkningen?

Konsekvenserna av massvaccinationen är i dag uppenbara med ett stort antal barn som drabbats av narkolepsi, en livslång, icke botbar och handikappande neurologisk sjukdom. Hur många som drabbats av än mer allvarlig sjukdom som Guillain Barrés Syndrom har inte framkommit. Båda dessa sjukdomar anses bero på autoimmunitet, det vill säga att immunsystemet angriper den egna organismen.

I Europa och Kanada beslöt myndigheterna att använda ett vaccin från GlaxoSmithKline, Pandemrix, som utöver antigen i form av virusprotein har tillsats av immunförstärkande ämnen, adjuvants (grekiska som betyder ”att hjälpa”).

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago