den 23 oktober 2017

Världsunikt förskrivarstöd som visar könsskillnaderna


Sverige är först i världen med en ny typ av webbaserat förskrivarstöd – ”Genus på Janus” – som visar skillnaderna mellan hur män och kvinnor reagerar på samma läkemedel. En genusguide för läkare och sjuksköterskor när de skriver ut läkemedel.

Webbtjänsten lanserades den 14 oktober på Nobel Forum vid Karolinska institutet i samband med den tredje konferensen om könsaspekter vid läkemedelsbehandling.
Konferensen innefattade även för första gången medicintekniska läkemedel och kallades ”Sex, drugs and medical devices”.
Arrangörer var Centrum för Genusmedicin vid Karolinska institutet (KI) tillsammans med Stockholms läns landsting (SLL), Läkemedelsverket (LMV) samt Statens kommuner och landsting (SKL).
Det rör sig om ett förskrivarstöd för läkare och sköterskor när de ska skriva ut läkemedel och behöver könsspecifik information.

Bygger upp kunskapsbank
Tjänsten finns på www.janusinfo.se, en informationstjänst som upprättades för några år sedan av SLL och även är mycket använd ute i landet.
Genus på Janus-tjänstens bygger på en kunskapsbank som håller på att skapas med hjälp av sökningar i de stora databaserna.
Tjänsten har utvecklats av avdelningen E-hälsa och strategisk IT och Utvecklingsavdelningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samråd med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd och Centrum för Genusmedicin vid Karolinska institutet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser