den 23 oktober 2017

Världsunikt förskrivarstöd som visar könsskillnaderna


Sverige är först i världen med en ny typ av webbaserat förskrivarstöd – ”Genus på Janus” – som visar skillnaderna mellan hur män och kvinnor reagerar på samma läkemedel. En genusguide för läkare och sjuksköterskor när de skriver ut läkemedel.

Webbtjänsten lanserades den 14 oktober på Nobel Forum vid Karolinska institutet i samband med den tredje konferensen om könsaspekter vid läkemedelsbehandling.
Konferensen innefattade även för första gången medicintekniska läkemedel och kallades ”Sex, drugs and medical devices”.
Arrangörer var Centrum för Genusmedicin vid Karolinska institutet (KI) tillsammans med Stockholms läns landsting (SLL), Läkemedelsverket (LMV) samt Statens kommuner och landsting (SKL).
Det rör sig om ett förskrivarstöd för läkare och sköterskor när de ska skriva ut läkemedel och behöver könsspecifik information.

Bygger upp kunskapsbank
Tjänsten finns på www.janusinfo.se, en informationstjänst som upprättades för några år sedan av SLL och även är mycket använd ute i landet.
Genus på Janus-tjänstens bygger på en kunskapsbank som håller på att skapas med hjälp av sökningar i de stora databaserna.
Tjänsten har utvecklats av avdelningen E-hälsa och strategisk IT och Utvecklingsavdelningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samråd med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd och Centrum för Genusmedicin vid Karolinska institutet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago