den 22 oktober 2018

Typ2-diabetes: Primärvården behöver mer tid för att genomföra nya riktlinjer


De nya riktlinjerna för typ2-diabetes, som bygger på den senaste forskningen, har beskrivits som ett ”paradigmskifte” – det största som hänt inom området på 15 år. Att i första hand fokusera på att förebygga hjärt-kärlsjukdom, och inte som tidigare främst blodsockerreglering, kommer att kräva mycket av en redan tyngd primärvård. Cirka 90 procent av typ2-diabetikerna behandlas där.

Men det är inom primärvården som de kan få den bästa vården, enligt Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen (DLF). – De nya riktlinjerna är självklart bra. Såväl enskilda patienter som samhället kommer att tjäna på detta. Det är bra att både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket nu har en enhetlig syn, säger hon. Att primärvården är bäst lämpad att behandla personer med typ-2 diabetes beror, enligt Marina Tuutma, på att den har bästa helhetssynen, kompetensen och personkännedomen. – Patienten borde vara en del i diabetesteamet, inte bara ett objekt. Patienten måste själv göra största jobbet med livsstilsförändring, men behöver stöd. Det är väldigt sällan som diabetiker bara har en sjukdom, därför tror jag inte på en separat diabetesläkare. Allmänläkare har ofta lärt känna patienten före diabetesen. Och vi har lättare att kommunicera med den kommunala hemsjukvården som ofta är inkopplad.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago