den 23 februari 2018

Tillskott av D-vitamin minskar risken för autism


Kan brist på D-vitamin öka risken för autism? Den frågan har varit föremål för många forskningsstudier. Flertalet konstaterar att det finns kopplingar mellan D-vitaminbrist och förekomst av autism. Här redovisar Ann-Marie Lidmark ny intressant forskning om D-vitaminets roll gällande reglering av serotonin och oxytocin.

Autism (egentligen autismspektrumdiagnos) ökar oroväckande och det finns starka misstankar att miljöfaktorer har stor betydelse genom att störa kroppens biokemi på flera olika sätt. Därmed finns möjliga behandlingar och alla med autism behöver därför inte vara livslångt funktionshindrade.
Ett exempel är en studie med 122 autistiska barn där 81 procent förbättrade hälsan enbart efter D-vitamintillskott (1). Andra forskare har funnit att inte bara D-vitaminbrist har betydelse utan att även höga halter luftföroreningar, pesticider, bisfenol A, ftalater, kvicksilver och brist på folsyra eller fettsyror påverkar riskbilden (2). Många olika orsaker till autism finns således där D-vitaminbrist kan ha stor betydelse men sannolikt inte är den enda faktorn.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser