den 23 oktober 2017

Tarmcancervården gör fortfarande stötande stor skillnad på män och kvinnor


Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. För åtminstone var sjätte patient är sjukdomen spridd till levern redan vid diagnos. Även om den första behandlingsomgången mot tarmcancer är framgångsrik finns en kvarvarande risk att sjukdomen återkommer senare som dottersvulster i levern.

För inte så länge sedan fanns inte mycket att erbjuda vid spridning till levern, utöver god omvårdnad. Under senare år har dock behandlingsmöjligheterna ökat. Det gäller framför allt möjligheten att operera bort den cancersjuka delen av levern. Av den del som finns kvar växer det så småningom ut en ny lever. Av alla dem som får en sådan leveroperation klarar sig över 40 procent i minst fem år, medan det hos patienter som inte blir opererade i genomsnitt bara är några få procent som lever efter fem år.
Så vilka är det som får denna operation som har så goda resultat för patienten? Är det alla?
Nej, störst chans att bli opererad har den som uppfyller ett par kriterier:
Manligt kön och vårdad på universitetssjukhus.
Detta har vi uppmärksammat under Tarmcancer­månaden mars som precis avslutats, och vi har fått svar från ansvarig minister. Låt mig återkomma till det!

Först om studien:
Det som har kartlagts är vilka faktorer som påverkar benägenheten att göra dessa operationer som alltså kraftfullt förbättrar prognosen och ökar femårs-överlevnaden till över 40 procent. Studien omfattar 3000 patienter från hela Sverige, som haft tarmcancer som spridit sig till levern.
Resultatet visar att över hela landet blev 20 procent av männen opererade. Att jämföra med endast 15 procent av kvinnorna. Om man är både man och dessutom blir vårdad på ett universitetssjukhus så får 26 procent leveroperationen medan det för kvinnor på mindre länssjukhus bara var 10 procent som opererades.
Orsaken till de skiftande operationssiffrorna, vet vi inte riktigt. Det är givetvis viktigt att ta reda på så att det inte finns någon medicinsk förklaring som kan bidra. Men att det helt skulle kunna förklara de mycket stora skillnaderna är uteslutet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago