den 23 april 2019

Svenska hjärtförbundets 21:a kardiologiska vårmöte


Svenska Hjärtförbundets årliga vårmöte inleddes i Göteborg på onsdagen den 10 april under en gråmulen himmel, som till och med gav ifrån sig några snöflingor vid lunchtid. Bland de första entimmassymposierna fanns ett som handlade om döden – myter och fakta. Det är alltså plötslig död det handlar om.

Peder Sörensson från Stockholm talade om idrottsdöden. De dödsfall som inträffar före  cirka 35 års ålder är huvudsakligen kardiomyopatier, antingen i muskel eller retledningssystem. Efter 35 år ökar förekomsten markant p.g.a. ischemisk hjärtsjukdom. Det är huvudsakligen inom motionsidrotten som dödsfallen förekommer. Det kan t.o.m. förekomma att en hård ishockeypuck som träffar bröstet just när T-vågen är på uppgång kan utlösa ventrikelflimmer. Den italienske kardiologen Massimo m.fl. har utarbetat utredningsalgoritmer för screening. Ultraljudsundersökning av hjärtat är närmast obligatoriskt, hos äldre och även arbetsprov. Screening av elitidrottare bör vara obligatoriskt, för rekreationsidrottare rekommenderas ett nätbaserat frågeformulär.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser