den 23 oktober 2017

Svenska Hjärtförbundets 19:e Kardiologiska Vårmöte


I år var Malmös nya och skinande vita kongress- och konsertbyggnad (inklusive hotell) säte för det populära vårmötet, där c:a 1500 personer samlades för 3 dagars genomgång av medicinska nyheter inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Vädret var gynnsamt både för utomhus promenad till föreläsningarna, och för att skapa god stämning inomhus. Det nya kongress-centret ligger ett stenkast från stationen med utblick över gamla Kockums varv, något som den inbjudne gästföreläsaren, professorn vid Duke University Medical Center i Durham, North Carolina, USA., anspelade på i sin utomordentligt roliga Werkö-föreläsning, som handlade om ekokardiografins utveckling där svensken Inge Edler var pionjär, men där också intressanta medicinhistoriska kopplingar fanns till Kockums byggande av u-båtar. Ett rättvisande referat är tyvärr omöjligt att göra, men roande och tankeväckande var det med tanke på hur idéer kan uppkomma, befruktas på oväntade sätt och resultera i något så revolutionerande som pacemakern.
Mötesstrukturen är numera väl etablerad: Inledande halvdag på onsdag med välkomstmingel efter Werkö­föreläsningen i hotellets lobbyområde, där även den medicinska utställningen låg. Torsdagen var späckad med seminarier och modererade postersessioner, avslutades med kongressmiddag, och avslutande halvdag på fredag. All information sköttes via en väl utvecklad app. Vad var då årets viktiga teman?

Många symposier om hjärtsvikt
Hjärtsvikt behandlades ur många synpunkter under alla tre dagarna. Under onsdagen avhandlades avancerad hjärtsvikt, speciellt vad som gäller inför transplantation, av bl.a. Ida Haugen Löfman i Stockholm. 2016 kom nya riktlinjer för undersökningar ägnade att identifiera kandi­dater för transplantation i tidigt skede. I ett Novartis-symposium behandlade Karl Swedberg, Göteborg, det senaste tillskottet, kombinationen sakubitril/valsartan som i PARADIGM-studien visade en dubbelt så bra effekt som enalapril ensamt. Lars Lund, Uppsala, kompletterade med att gå igenom hur medicinsk terapi skulle optimeras. Andra sessioner som anknöt till hjärtsvikt i viss mån handlade om troponin och orsaker till falskt positiva värden (Per Venge, Uppsala).
Under torsdagen behandlades behandling av järnbrist vid hjärtsvikt vid ett symposium sponsrat av Vifor Pharma Nordiska, och hyperkalemi vid hjärtsvikt vid ett Astrasymposium.
Riks-Svikt presenterades i ny dräkt, och Lars Lund, Uppsala, presenterade start av en registerbaserad randomiserad studie (RRCT) kallad SPIRRIT-HFpEF som avser behandling med spironolakton i jämföresle med sedvanlig behandling vid hjärtsvikt med bibehållen ejektionsfraktion.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago