den 24 september 2018

Stroke – Nu och då


Visst mycket är positivt när man tittar på stroke­utvecklingen de senaste 20 åren. Det är färre som får stroke och fler överlever sin stroke än tidigare. Dock det räcker inte att bara rädda liv, sedan måste människor få individanpassad rehabilitering, stöd och hjälp under lång tid för att kunna få ett värdigt liv efter stroke. De nya nationella riktlinjerna kom i år och de ger hopp om framtiden. Men vi kan inte slå oss till ro, mycket finns att göra för att de ska bli verklighet.

Ser jag tillbaka på mina 20 år på STROKE-Riksförbundet så har mycket hänt. Kunskapen om stroke, dess symtom och konsekvenser har ökat i vården och hos allmänheten, bland annat tack vare förbundet. Tänk för 20 år sedan visste man inte att hjärnan var plastisk och inte trodde man att hjärnceller kunde nybildas.  

Vi vet sedan länge att vård på strokeenhet räddar liv, minskar funktionsnedsättningar och institutionsberoende. Den stora majoriteten får vård på en strokeenhet, där är vi världsledande. Men var femte patient kommer först till en annan klinik vilket inte är acceptabelt. Trots kunskapen om vikten av att få vård på en strokeenhet så skär man ner antalet vårdplatser och på vissa få orter har man inte ens en strokeenhet. 

Nya behandlingsmetoder har införts. Trombektomi utförs dock i dagsläget endast på en handfull sjukhus i Sverige. Om inte jämlik vård ska bli fagra ord från politiker måste underbehandlingen av trombolys upphöra och trombektomi inte bli en behandling för ett fåtal som har ”turen” att drabbas av stroke i rätt del av landet och vid rätt tidpunkt.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser