den 23 oktober 2017

Stress skapar aggressioner hos människan


Krig, våld och aggressionshandlingar är högaktuella företeelser i världen idag. Aldrig någonsin har så många krig pågått samtidigt på jorden, aldrig har terrorismen varit så utbredd och aldrig har våldet varit större i våra storstäder. Kan det vara så enkelt att våldet ökar i takt med att människan lämnar en mångmiljonårig naturbunden livsmiljö för att inlemmas i en urbaniserad livsföring? Vilka faktorer styr våra aggressioner – och vilka kan föras tillbaka till vårt biologiska arv? Har naturlig aggression och krig över huvud taget något med varandra att göra?

Ett övergripande svar kan göras ganska enkelt. Människan är inte evolutionärt anpassad till att leva i urbana miljöer med många främmande människor tätt inpå sig. Under årmiljoner har vi utvecklats i små, intima grupper, i vilka alla individerna kände varandra. Vårt biologiska och psykologiska arv passar inte in i den moderna miljö vi har skapat under några få århundraden. De metoder människan utvecklat för att hantera konflikter, och som vi bär med oss i våra gener – flykt, aggression och försoning, fungerar inte i en storskalig storstadsmiljö. Vapen som dödar på avstånd sänker dessutom aggressionströskeln, och vår naturliga, medfödda förmåga att med ögonkontakt, tal och gester undvika en konflikt kan i många fall inte längre användas.

Etnicitet är drivkraften i mänsklig kultur­bildning – Vi och Dom
För femton år sedan skrev jag i en av mina böcker: ”Det hände häromdagen. En grupp katolska småflickor vandrade med sina föräldrar på en gata i Belfast i Nordirland på väg mot sin flickskola. Gatan råkade gå genom ett protestantiskt bostadsområde, och protestantiska barn stod längs trottoarerna och kastade sten på flickorna, som gråtande sökte skydd bakom sina föräldrar. Det fortsatte dagen efter. Då kastade någon dessutom en bomb mot flickorna. I ett västeuropeiskt land år 2001. De protestantiska barnen har naturligtvis inte själva hittat på det här. Hatet mot ”de andra” har de lärt av sina föräldrar. Det här är endast ett enda lösryckt exempel på den fientlighet mellan mänskliga grupper som ständigt accelererat i historisk tid. Etniska konflikter världen över kastar blixtljus på ett mänskligt behov av att markera sitt ursprung och sitt territorium. Vad som hände på Balkan talar sitt eget språk. Vi ser samma vansinnesdåd mellan judar och palestinier. Samtidigt som inledningen till detta avsnitt skrevs flög självmordspiloter tre passagerarplan in i tvillingtornen i World Trade Center i New York och mot Pentagon i Washington. Över tretusen människor dödades.”

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser