den 23 oktober 2017

Statinbehandling påverkar hjärnfunktionen negativt


Akiro Endo och Masao Kuroda. Japan, fann i sina studier på 70-talet en hämmare av HMG-COA reductas, som är det hastighetsreglerande steget i kroppens syntes av kolesterol. Han fick år 2008 Lasker Foundation Award för sitt arbete med att ta fram statiner som HMG-COA reductas hämmande substanser. Hyllningen av Endo och Kurodas forskning var väl motiverad men inte exploateringen av deras resultat.

Läkemedelsföretaget Merck och Co var först med att ta fram och kommersiellt marknadsföra en HMG-COA reduktas­hämmare, Statin, ”lovastatin”, som utvunnits från svampen ”Aspergillus terreus”.
Exploateringen var baserad på tro och inte vetande – tron att kolesterol i blodet orsakar åderförkalkning och dess följdsjukdomar, hjärtinfarkt och stroke.
Denna tro har ju en lång historia ända från Carl von Rokitnasky och Rudolf Virchow för att inte nämna Nicolai Anitshkov och den mest betydelsefulle och forskningsfuskande Ancel Keys (se artikeln här intill om kolesterolmyten).

Beror inte på högt kolestrol
Denna tro förstärktes helt naturligt av Michael Brown och Joseph Goldsteins viktiga Nobelprisbelönade fynd om avsaknaden av kolesterolreceptorer på cellytan vid den familjära hyperkolesterolemin, som ofta leder till tidig död i hjärtinfarkt eller stroke – en genetisk sjukdom som inte beror på blodkolesterolnivåerna utan på oförmågan hos cellerna att ta upp det för dem livsviktiga kolesterolet. Serumkolesterolnivån blev av naturliga skäl mycket hög.
I dag har vi tillgång till en övertygande forskning som visar att kolesterol är en helt livsnödvändig substans som inte i sig kan vara sjukdomsframkallande.
Som framgår nu senast av den mycket detaljerade genomgången av aktuell forskning (ej industrisponsrad) som publicerats i våra främsta medicinska tidskrifter av David Evans och publicerad i boken, ”Low cholesterol leads to an early death. Evidence from 101 scientific papers”, så är kolesterolnivån i vårt blod en av att många faktorer som bestämmer vår livslängd – ju lägre ju kortare och ju högre ju längre (med undantag av familjär hyperkolesterolemi).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago