den 23 oktober 2017

Starkt ökande intresse för kroniskt trötthetssyndrom


Trötthet är ett av människans vanligaste symtom som drabbar de flesta av oss så gott som dagligen. Orsakerna kan vara många som hårt och långvarigt fysiskt eller psykiskt arbete med dålig återhämtning, otillräcklig sömn och/eller dålig sömnkvalitet, hög stress, slarv med maten och brist på regelbunden fysisk träning med mera En underskattad orsak är så kallade ”energi­tjuvar”. En rad ogjorda och ansamlade små till stora uppgifter och bristande kontroll över livet kan ta mycket energi. Och även personer i ens omgivning som är negativt lagda.

Mer sjukdomsrelaterade orsaker kan vara akuta och kroniska infektioner och andra kroniska sjukdomar, ”utbrändhet” och ”utmattningsdepression”, underfunktion av sköldkörteln av olika typer och inte minst myalgisk encefalomyelit ME/kroniskt trötthetssyndrom (eng. chronic fatigue syndrome; CFS). I det följande berörs enbart ME/CFS (1).
Sedan 2005 arrangeras varje år en internationell konferens i London, Invest In ME (IIME). Årets möte, det 8:e, ägde rum den 31:a maj och hade temat ”Infektion, immunitet och ME. Likformning av ME-forskningen”.
Jag hade själv möjlighet att få närvara vid den mycket intressanta konferensen. Som tidigare år produceras DVD-skivor från mötet. Dessa går att beställa. I Sverige finns Riksföreningen för ME (RME) och fem lokala föreningar som organiserar drabbade och som arbetar för att sprida kunskap om sjukdomen. Dessa lokala föreningar finns i Västernorrland, Stockholm, Östergötland, Väst och Skåne. De har en hemsida www.RME.se som bevakar nyheter inom området.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser