den 23 april 2019

Sömnforskare vill vässa vården för patienter med sömnbesvär


Distriktssköterskan Christina Sandlund forskar om insomni. I en färsk avhandling vid Karolinska institutet slår hon fast att kognitiv beteendeterapi kan integreras i sjuksköterskans uppgifter för att förbättra vården för patienter med insomni.

I slutet av förra året lade Christina Sandlund fram avhandlingen Insomnia: Treatment, Needs, Effectiveness, and Experiences vid Karolinska institutet i Stockholm. I avhandlingen har hon genomfört flera olika studier om insomni och hur vårdmetoder kan införas i primärvården. Avhandlingen har tagit sex år att slutföra och parallellt har hon arbetat deltid som distriktssköterska.

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser