den 23 oktober 2017

Socialstyrelsen ökar trycket för bättre osteoporosvård


En äldre dam har fått en hjärtinfarkt och lämnar sjukhuset utan läkemedel som förebygger en ny infarkt. Inte bra alls. Men det är precis vad som händer de flesta kvinnor som fått en benskörhetsfraktur. Endast 17 procent får behandling som förebygger ett nytt benbrott. – Viktigaste förklaringen är att vården är dåligt organiserad. Det leder till att många frakturpatienter bryter sig igen, vilken kan leda till katastrofala följder då både höft- och kotfrakturer ökar sjukligheten och dödligheten.

Det säger Mattias Lorentzon, professor och överläkare vid osteoporosmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Inom det första året efter en höftfraktur så dör 20 procent av kvinnorna och 30 procent av männen. Och endast 30 procent av dem återfår helt sin tidigare funktionsförmåga.

Minst hälften bryter sig igen
Dessutom är frakturrisken efter en höft- eller kotfraktur fördubblad. Minst hälften av alla patienterna med osteoporosfraktur får en ny fraktur.
Mattias Lorentzon var med och tog fram Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för osteoporos 2012, som en del av riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. De rekommenderade flitigt användande av FRAX, en frakturriskkalkylator (se faktaruta).
Professor Lorentzon konstaterar att det ”går trögt” med att förbättra osteroporosvården. Många landsting har under dessa fem år inte vidtagit några åtgärder. Patienter hinner bryta sig flera gånger innan de får diagnosen osteoporos och endast cirka 17 procent får behandling. Socialstyrelsens mål är nästan en dubblering, 30 procent.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago