den 23 oktober 2017

Små stegvisa förändringar viktigast för att ändra livsmönster


Inre motivation är viktigast för att på sikt ändra ett beteende – som att börja träna. Vad som kan motivera är högst individuellt, men det är bättre att ta små steg än att försöka ändra livsstil över en natt. Och digitala verktyg fungerar bra för att stimulera motivationen att börja träna.

Karin Weman Josefsson blev intresserad av vad som egentligen får en person motiverad till att lägga om sitt liv efter att hon själv varit med om en trafikolycka och genomgått en lång rehabilitering.
– Jag såg hur människor lämnades att själva skapa nya beteendemönster. Och med tanke på att hälften av alla som börjat träna slutar inom tre till sex månader, funderade jag mer och mer på vad som egentligen får en person att verkligen lägga om sitt liv, säger hon.
I sin studie har hon ställt enkätfrågor till drygt tusen personer och gjort randomiserade kontrollstudier med drygt tre hundra deltagare. Resultaten visar att mekanismerna bakom det som motiverar kan variera i olika grupper. I två av studierna visade sig män vara mer yttre motiverade till träning medan kvinnor var mer självbestämmande. Likaså var äldre vuxna mer självbestämmande medan yngre var mer yttre orienterade.
– Insatser för att få människor att träna mer behöver därför anpassas till ålder, kön med mera, säger Karin Weman Josefsson. Och man måste inte älska träningen för att komma igång, det räcker med att man själv hittar sina egna skäl till det.

Motivation
Hon menar även att en inre, självbestämmande, motivation är mer verkningsfullt för en långsiktig förändring än yttre motivation i form av belöningar eller uppmaningar från läkare, personliga tränare eller liknande.
– Yttre motivation kan vara bra för att komma igång, men ska träningen bli självgående behöver man hitta den inre, eller mer självbestämmande, motivationen.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser