den 23 oktober 2017

Sköldkörtelsjukdom


Under februari 2016 genomfördes en enkät riktad till sköldkörtelpatienter på blogg.visit-stina.com. 478 patienter svarade. 62% är patienter på vårdcentral, 57% äter Levaxin, 46% är missnöjda och 70% anger att de sökt 2-6 läkare med anledning av sköldkörteln. Är det inte dags att läkarna på vårdcentralerna vidareutbildas? Nu är det turen som ger patienten en läkare som begriper problematiken.

I en av frågorna skulle patienterna gradera sitt mående. Ett var sämre än sämst och tio så bra att man inte anser sig vara sjuk. 61% uppger att de ligger på sämre halvan i sitt mående. Av de 478 patienter som medverkade har 2% (9 patienter) markerat tio.

Vilken medicin äter du mot din sköldkörtelsjukdom? 
57% anger här Levaxin. Det är inte förvånande att majoriteten svarat så och att de andra preparaten sedan kommer i spridda skurar. Siffrorna för läkemedelsförskrivning i Sverige 2015 visar att 431.560 patienter fick Levaxin eller Euthyrox utskrivet. I enkäten är Euthyrox angivet som medicin av endast två patienter. Takeda Pharma, de som säljer Levaxin, är uppenbarligen mest på hugget i sin marknadsföring.
6% anger någon form av NDT (Natural Desiccated Thyroid, omdiskuterad sköldkörtelmedicin från grisen) som medicin. Att denna siffra är låg kan tillskrivas två orsaker. Dels att det är få som har turen att få prova ett alternativ till Levaxin och dels att de som mår bra inte känner något behov av att söka sig till nätet för att komma tillrätta med sitt mående och därmed inte haft kännedom om enkäten. Siffran med dem som äter någon form av NDT är sannolikt större än de 6 procenten. Sista valet på denna fråga vände sig till dem som självmedicinerar. 21 svar har inkommit här och det som anges är allt från T3 och Cellenergi till NDT-preparat som Armour Thyroid och Nature Throid. Egenimport får man förmoda.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago