den 23 oktober 2017

Så många skulle kunna må så mycket bättre


Hundratusentals människor i Sverige skulle kunna må så mycket bättre om de fick tidig diagnos och behandling av hjärtsjukdomar som hjärtsvikt och förmaksflimmer och av lungsjukdom som KOL. Nu riktar Riksförbundet HjärtLung ljuset på dessa hjärtats och lungornas dolda folksjukdomar.

Den akuta hjärtsjukvården fungerar bra men det finns stora utmaningar i rehabiliteringen och vården efter en hjärthändelse. Det vet vi av erfarenhet och det visar också Socialstyrelsens utvärdering av hjärtsjukvården som också visar på stor underbehandling av hjärtsvikt i Sverige.
Det finns helt enkelt så många människor i Sverige i dag som skulle kunna må så mycket bättre om de fick rätt diagnos och rätt behandling av sin hjärt- eller lungsjukdom. Det gäller hjärtsvikt, förmaksflimmer, KOL, och det gäller vården efter hjärtinfarkt.
Vad gäller eftervården – sekundärpreventionen – når knappt en av fem hjärtpatienter de mål som innebär att man minskar risken för att drabbas av en ny hjärtinfarkt: välinställt blodtryck, låga blodfetter, fysisk aktivitet och rökfrihet.

Samlad information
För att hjälpa människor att må bättre och minska riskerna för en ny hjärthändelse, arbetar Riksförbundet HjärtLung tillsammans med ledande kardiologer och med hjärtsjukvården i Sverige just nu med att ta fram en ny modell för hjärtrehabilitering som bygger på tätare kontakt och uppföljning och en samlad information som ges i dialog med patienten.
Det är det ena. Det andra är vårt stora arbete mot de dolda folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL. Folksjukdomar som det finns ett stort mörkertal kring och där många inte känner till att de bär på en hjärtsjukdom.
Det gemensamma är att många människor varken har fått diagnos eller adekvat behandling och att en sådan stor andel dessutom inte känner till att de bär på sjukdomen.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago