den 23 oktober 2017

Proteinet RARA kan vara nyckeln till bättre bröstcancerbehandling


Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett protein som kan hjälpa läkare att välja rätt behandling för patienter med hormon­beroende bröstcancer.

Fynden har nyligen publicerats i den veten­skapliga tidskriften Nature Communications.
Forskargruppen inom cancerproteomik, ledd av docent Janne Lehtiö, vid Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory genomför storskaliga studier där man identifierar proteinmönster av sjukdomar genom masspektrometri (MS) och tillämpa denna kunskap för att förbättra patientvården.

Läkemedel påverkar proteiner
För att förstå mänskliga sjukdomar och för att finna effektiva behandlingar är det viktigt att förstå förändringar i proteomet. Detta kan belysas av det faktum att över 96 % av alla läkemedel påverkar proteiner.
Janne Lehtiös forskargrupp har lagt ner mycket arbete på att försöka förstå mekanismerna för läkemedelsresistens vid cancerbehandling, framförallt inom lungcancer och bröstcancer.
I en av bröstcancerstudierna, som publi­cerades i Nature Communications, inriktade sig doktor Henrik Johansson och andra forskarna i gruppen på att hitta markörer för att skilja patienter som kan dra nytta av tamoxifen från dem som inte gör det.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago