den 23 oktober 2017

Processade tomatprodukter ger betydande skyddande effekter mot utveckling av ateroskleros


Ett fullvärdigt näringsintag med fytokemikalier, bl.a. med lykopenrika tomater utgör en grundläggande del i arbetet för att lyckas förebygga och bromsa utvecklingen av ateroskleros, den inflammatoriska kärlsjukdom som i olika utsträckning tyvärr drabbar de flesta! Syftet med följande artikel är främst att belysa centrala biokemiska händelser som leder till utvecklingen av ateroskleros och grundläggande egenvård som kan motverka detta.

Tyvärr drabbas de flesta med högre ålder i olika utsträckning av ateroskleros, med inflammatoriska progredierande sjukdomsprocesser, inte minst i hjärtats kranskärl, karotis- och femoralisartärerna. Genom att den aterosklerotiska sjukdomen ”smygande” förändrar, försvagar och med kärlplack förtränger blodkärlen, så leder det med tiden som regel fram till livskvalitets nedsättande begränsningar och lidande samt utgör den vanligaste dödsorsaken för oss som lever i den industrialiserade västvärlden. Därtill kostar sjukdomen naturligtvis också samhället mycket stora resurser. Idag ger myndigheter, organisationer och olika media allt oftare råd av blandad kvalitet om hur vi ska nå bättre hälsa och hindra utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Vi har en väl utbyggd ”vårdapparat”, med vid diagnosticerad aterosklerotisk sjukdom långvariga läkemedelsbehandlingar, bl.a. de omskrivna statinerna (se nedan, rubriken Coenzym Q10), samt vid långt framskriden sjukdom avancerade kirurgiska ingrepp, främst genom by-pass operationer och ”ballongvidgningar” av förträngda kranskärl.
Vi har dock tyvärr helt misslyckats med att bemästra grundorsakerna till ateroskleros. Ett av många viktiga exempel på detta är att det inte sällan tyvärr går att finna tydliga pågående aterosklerotiska processer redan hos barn och ungdomar, något som i framtiden i många fall kommer att leda till diagnosticerad sjukdom hjärt-kärlsjukdom med alla tråkigheter det innebär1.

Läs hela artikeln här >

Komplett referenslista >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago