den 23 oktober 2017

Processade tomatprodukter ger betydande skyddande effekter mot utveckling av ateroskleros


Ett fullvärdigt näringsintag med fytokemikalier, bl.a. med lykopenrika tomater utgör en grundläggande del i arbetet för att lyckas förebygga och bromsa utvecklingen av ateroskleros, den inflammatoriska kärlsjukdom som i olika utsträckning tyvärr drabbar de flesta! Syftet med följande artikel är främst att belysa centrala biokemiska händelser som leder till utvecklingen av ateroskleros och grundläggande egenvård som kan motverka detta.

Tyvärr drabbas de flesta med högre ålder i olika utsträckning av ateroskleros, med inflammatoriska progredierande sjukdomsprocesser, inte minst i hjärtats kranskärl, karotis- och femoralisartärerna. Genom att den aterosklerotiska sjukdomen ”smygande” förändrar, försvagar och med kärlplack förtränger blodkärlen, så leder det med tiden som regel fram till livskvalitets nedsättande begränsningar och lidande samt utgör den vanligaste dödsorsaken för oss som lever i den industrialiserade västvärlden. Därtill kostar sjukdomen naturligtvis också samhället mycket stora resurser. Idag ger myndigheter, organisationer och olika media allt oftare råd av blandad kvalitet om hur vi ska nå bättre hälsa och hindra utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Vi har en väl utbyggd ”vårdapparat”, med vid diagnosticerad aterosklerotisk sjukdom långvariga läkemedelsbehandlingar, bl.a. de omskrivna statinerna (se nedan, rubriken Coenzym Q10), samt vid långt framskriden sjukdom avancerade kirurgiska ingrepp, främst genom by-pass operationer och ”ballongvidgningar” av förträngda kranskärl.
Vi har dock tyvärr helt misslyckats med att bemästra grundorsakerna till ateroskleros. Ett av många viktiga exempel på detta är att det inte sällan tyvärr går att finna tydliga pågående aterosklerotiska processer redan hos barn och ungdomar, något som i framtiden i många fall kommer att leda till diagnosticerad sjukdom hjärt-kärlsjukdom med alla tråkigheter det innebär1.

Läs hela artikeln här >

Komplett referenslista >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser