den 24 september 2018

Probiotika – kan förebygga benskörhet


De senaste decenniernas forskning visar att vägen till hälsa i mångt och mycket går via ”magen” och att en bra bakterieflora i mag-tarmkanalen utgör en grundläggande avgörande del av detta. Idag ställer dock våra kost och levnadsvanor samt användning av antibiotika, ofta till med betydande hälsoproblem. Nödvändiga probiotiska bakterier i tarmen blir för få och behöver hjälp för att klara sitt jobb! Nu finns forskning som visar att extra tillskott av probiotika kan ge hjälp och ha viktiga systemiska hälsobefrämjande effekter. De senaste spännande forskningsrönen pekar på stärkande effekter i äldres benvävnad och därmed nya preventiva möjligheter mot osteoporos!

Bakterier förknippas ofta med sjukdom och elände, men idag understryker forskningen att vissa typer bakterier också är nödvändiga för oss människor. I tarmens slemhinna finns större delen av kroppens bakterieflora som etableras tidigt i livet och består av en enorm mängd samspelande bakterier. 

Probiotika i tarmen innebär särskilda typer av nyttiga bakterier som krävs i tillräckliga mängder för att erhålla en hälsosam tarmflora och få en välfungerande tarm med reglerat bra näringsupptag (gäller både makro- och mikronutrienter) samt för att konkurrera ut och skydda oss mot olika ”elaka” patogena bakterier.

En god tarmflora med tillräcklig andel probiotiska bakterier har även visats vara viktigt för att trimma in, balansera och stärka våra immunförsvar som ständigt behöver vara redo att skydda kroppen mot ohälsa. 

Till detta kan probiotika i viss mån producera vitamin B3, vitamin B12 och K-vitamin vilket tillsammans med förbättrat näringsupptag bidrar till bättre näringsstatus (något som författaren, MN, har lång klinisk erfarenhet av i samband med optimering och analyser av närings­status samt prestation hos idrottare).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser