den 23 oktober 2017

Pionjärer inom medicinsk teknik blir hedersdoktorer


Roligt och överrumplande, så beskriver Torbjörn Kronander och Jan-Olof Brüer reaktionen när de fick veta att de ska bli medicine hedersdoktorer vid Linköpings universitet. De uppmärksammas för sina banbrytande insatser inom medicinsk bildteknik.

Jan-Olof Brüer och Torbjörn Kronander har ägnat sitt yrkes­liv åt Sectra. Ett företag som i princip inte hade några anställda när de började där, som idag har utvecklats till ett internationellt företag med över 500 anställda. Med huvud­kontor i Linköping försörjer företaget tusentals sjuk­hus med medicinteknisk utrustning och expertis. Inom bild­tekniken har Sectra bland annat utvecklat hantering av radiologiska bilder, samt presentation av dessa. På senare år har man även utvecklat ett visualiseringsbord i nära samarbete med ITN och CMIV, båda inom Linköpings universitet, som idag säljs för medicinsk utbildning i hela världen.

Visionär och strateg
Både Jan-Olof Brüer och Torbjörn Kronander är teknologie doktorer utbildade vid Linköpings universitet. När Torbjörn Kronander började på Sectra i början av 90-talet utvecklades bolagets profilområde inom medicinsk teknik. Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet vill särskilt lyfta fram betydelsen av Brüer som visionär och strateg för utvecklingen av Sectra och Kronander för sina banbrytande insatser för utveckling av digital bildhantering inom det medicinska verksamhetsområdet.
– Jag lockades till Linköping för att det fanns utbildningsmöjligheter inom medicinsk teknik här, berättar Torbjörn Kronander. Jag valde mellan att bli läkare eller att satsa på en teknisk utbildning – och teknik är ju så kul. Det har skett ett pradigmskifte inom teknikområdet från analogt till digitalt. Vi har fått vara med på den resan och se det medicinska teknikområdet växa fram.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser