den 19 november 2021

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet


Det rådande medicinska synsättet i västvärlden bygger på de senaste 100 årens forskning. Kliniska studier är mestadels finansierade av läkemedelsbolag för att få fram så verksamma läkemedel som möjligt med så lite biverkningar som möjligt.

Därav följer att våra sjukförsäkringssystem är bundna till att använda högevidens- studerade läkemedel och avancerad ofta datoriserad teknik. – Viss diagnostik kommer från forskare på läkemedelsbolag såsom t ex begreppen HDL- och LDL- kolesterol, som lett fram till behandling med statiner.

 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser