den 23 oktober 2017

Oxidativ stress är vanligast bland medelålders kvinnor


Oxidativ stress är ett väletablerat begrepp inom medicinsk forskning. Den innebär att kroppen har en kemisk obalans mellan skadliga former av syre, främst fria syreradikaler, och skyddande antioxidanter. Det är ingen sjukdomsdiagnos, men kan göra att vi mår sämre, åldras snabbare samt bidra till ökad risk för att utveckla till exempel hjärt- kärlsjukdom och andra besvär.

Jag har gjort tusentals vetenskapligt validerade ”fältanalyser” av oxidativ stress under de senaste 15 åren. Analysresultaten visar tydligt att det är vanligt med kraftig oxidativ stress hos människor i Sverige, framför allt bland kvinnor.
Tidigare krävde analyser av oxidativ stress omfattande arbetskrävande laboratorieutrustning och var därför för­behållet främst universitetsforskning. Utvecklingen har gått framåt och nu kan vi utföra och tolka kostnads­effektiva vetenskapligt dokumenterade analyser av oxidativ stress var som helst. För att förstå vad oxidativ stress är och betydelsen av denna, så krävs att man vet något om fria radikaler och antioxidanter.

Fria radikaler
Kroppens ämnesomsättning bildar ständigt olika fria radikaler. Många utgör stora ”tröga” molekyler som enkelt kan hållas på plats med hjälp av enzymer och kan utan risker ingå i den nödvändiga ämnesomsättningen.
När vi i dagligt tal pratar om skadliga fria radikaler så handlar det om små kemiskt reaktiva fria syreradikaler och snarlika syreföreningar som bildas när cellerna utvinner energi från födan och när immunförsvaret agerar med inflammation.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago