den 13 maj 2024

Över 600 patienter undersökta med ny typ av magnetkamera på Karolinska Universitetssjukhuset

Sektionschef Tobias Granberg tittar på röntgenbild av ett huvud. Foto: Josefine Franking.

Karolinska leder vägen i klinisk användning av banbrytande magnetkamera. Över 600 patienter har redan kunnat undersökas med den nya 7 Tesla MR-kameran som ger bättre bilder och nya behandlingsmöjligheter för neurologiska sjukdomar.

Tobias Granberg

Sektionschef på ME Neuroradiologi. Foto: Sanne Jonsson.

I somras blev Karolinska Universitetssjukhuset först i världen med att använda en ny magnetkamera i klinisk rutin. Den nya kameran har ett magnetfält på 7 Tesla, det starkaste som använts i sjukvård.

Nu har redan över 600 patienter undersökts med magnetkameran.

– Karolinska är ett av få sjukhus i världen som har tillgång till den nya tekniken. Vi har genom ett stort fokus på klinisk nytta kunnat undersöka patienter i en världsunik takt, säger Tobias Granberg som är sektionschef på ME Neuroradiologi, Medicinsk Diagnostik Karolinska.

För människor med olika typer av neurologiska sjukdomar, till exempel MS, ALS, Parkinson, Alzheimers sjukdom och epilepsi, kan kameran göra stor skillnad. Exempelvis är det vid MS möjligt att se inflammatoriska förändringar i hjärnbarken och blodkärl i MS-förändringarna, vilket bidrar till en tidigare diagnos och behandling.

Ett annat exempel är ALS, där den nya kameran gör det lättare att se järninlagringar i hjärnan, vilket även bidrar till tidigare diagnos och möjlighet att ingå i läkemedelsprövningar.

Den nya kameran ger betydligt bättre bilder än sina föregångare. Den har högre upplösning och bättre detaljavbildning av små förändringar. Vid epilepsi kan man hitta orsaken till krampanfallen hos var tredje patient som inte har fynd med vanlig magnetkamera. Att hitta dessa små förändringar gör det möjligt att operera dessa patienter, vilket är förknippat med anfallsfrihet.

Magnetkameran använder sig också av artificiell intelligens, AI. Det betyder bland annat mindre brus i bilderna men också att undersökningarna går snabbare.

– Vi ser att vi kan undersöka upp till 30 procent fler personer per dag på de kameror där vi nyttjar dessa AI-tekniker fullt ut, säger Tobias Granberg.

Sjukhuset räknar med att använda kameran för att undersöka ungefär 1 600 patienter per år.

Källa: Karolinska universitetssjukhuset.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser