den 23 oktober 2017

Ögonforskningen saknar resurser

Blunda en stund och tänk på hur högt du värderar synen. Och blunda igen och tänk på det finaste arv du kan lämna till dina barn… Bra syn hela livet tycker jag är ett utomordentligt fint arv att lämna till kommande generationer. Men idag saknas det grundläggande kunskaper för att kunna bota och förebygga många ögonsjukdomar och behovet av ögonforskning är mycket stort.

Ögonfonden arbetar med att stödja svensk ögonforskning med syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt effektivt utnyttja kvarstående synförmågan. Fonden, som från början hette Synfrämjandets forskningsfond, har delat ut en miljon kronor 2013.

Pengarna räckte inte
Men bra projekt motsvarande ca 8 miljoner kronor kunde inte få något forskningsanslag, då det bara fanns en miljon kronor att dela ut. Det betyder att forskningsframsteg vad gäller ögon och synen kunde gå mycket fortare och bättre om vi hade resurser att stödja flera projekt regelbundet.
Antalet äldre i befolkningen ökar stadigt och 2050 beräknas det finnas närmare en miljon svenskar som är 80 år eller äldre och det kommer inte att vara lika exotiskt att fylla 100 år. Antalet som är över 100 år beräknas vara så många som 5 400 stycken år 2050.
De vanligaste ögonsjukdomarna – grå starr, grön starr och åldersförändringar i gula fläcken – har en tydlig koppling till ålder. Till exempel, så drabbas var tredje person över 70 år av åldersförändringar i gula fläcken (makula degeneration). Forskningsframsteg som leder till att vi effektivt kan förebygga eller fördröja ögonsjukdom har stor betydelse för många personer och kan göra stor skillnad i livskvalitet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser