den 27 mars 2018

ODYSSEY visar signifikanta vinster med reduktion av LDL kolesterol samt sänkt total mortalitet


I den nya studien ODYSSEY kunde man visa goda effekter av en monoklonal antikropp (PCSK-9 hämmare) kallad alirocumab för att sänka LDL kolesterol hos över 18 000 patienter som nyligen haft en manifestation av koronar hjärtsjukdom. Dessutom sänktes den totala, men inte den kardiovaskulära, mortaliteten jämfört med placebo. Biverkningarna var försumbara. Därmed har återigen värdet av reglering av LDL kolesterol kunnat bevisas.

Den nya klassen av läkemedel för lipidsänkning, PCSK-9 hämmare, har låtit tala mycket om sig under senare år. De bygger på principen om en riktad behandling med monoklonal antikropp mot ett viktigt steg i lipidomsättningen med påföljd att LDL kolesterol kan sänkas drastiskt med 60%. PCSK-9 hämmare ges i injektionsform varannan vecka, eller en gång i månaden, samt betingar ett högt pris i dagsläget. Detta har lett till omfattande diskussioner om indikationer samt kostnadseffektivitet. Under 2017 kom den första stora kliniska studien med ett sådant läkemedel i FOURIER studien [1]. Där hade man rekryterat över 27000 patienter med tidigare kardiovaskulär sjukdom, hög risk, samt omfattande bakgrundsbehandling med fr.a. statiner. Resultatet angav en reduktion av primär komposit kardiovaskulär utfallsvariabel med 15% samt en gynnsam biverkningsprofil utan större problem [1]. Dock var mortaliteten icke-signifikant förhöjd i studien.

Av dessa skäl har intresset varit stort för den andra stora utfallsstudien inom området, ODYSSEY [2]. Denna presenterades som en ”late-breaker” på American College of Cardiology den 10 mars 2018 [3], men har ännu inte publicerats. 

Läs hela artikeln >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser