den 23 oktober 2017

Obalans i tarmen kan orsaka fetma


Överviktiga personer har en annan tarmflora än normalviktiga och diabetiker har en annan tarmflora än friska. Det är intressant nog så att en frisk person skulle få diabetes om man bytte ut den personens tarmflora mot en diabetikers, och en normalviktig person skulle bli överviktig om man bytte ut den personens tarmflora mot en överviktigs. Så tydligt speglar tarmfloran den allmänna hälsan och det beror på att det finns ett väldigt viktigt inbördes förhållande mellan bakterierna i magen som inte ska rubbas.

Mättnadshormonet leptin har tillsammans med insulin identifierats som en viktig nyckelaktör vid fetma. Med högt insulin långa stunder varje dag kan kroppen lagra in mer energi i fettcellerna än vad som egentligen behövs. Insulin och leptin är tätt sammankopplade då insulinresistens nästan alltid följs av leptinresistens, vilket leder till konstant hunger och sug som inte går att mätta. Signaleringen till hjärnan om mättnad, hunger och belöning är satt ur spel och kroppen tappar förmågan att reglera energiåtgång och mängden kroppsfett. Mättnad har väldigt lite att göra med huruvida magsäcken är full eller tom, utan är helt igenom hormonstyrd.
Hungerkänslorna kommer från hjärnan, men receptorerna sitter i magsäcken och utspritt i hela magtrakten. I idealfallet signalerar ghrelinet till hjärnan när ny näring verkligen behövs, men i det moderna samhället har ghrelinsignaleringen satts ur spel hos de flesta människor.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago