den 23 oktober 2017

Nytt snabbt DNA-test kan ersätta odling


Preliminära resultat från den retrospektiva studien RADICAL visar att DNA-test av svårt sjuka patienter med livshotande tillstånd inom åtta timmar kan ge svar på vad de drabbats av. Med sedvanliga laboratorietester kan svaren ta dagar eller veckor att få fram. Data visar också att DNA-testet är lika säkert som gängse metoder. I femtio procent av fallen hade läkarna behandlat annorlunda om de haft tillgång till den nya teknologin.

– Det här är en milstolpe för svårt sjuka patienter med svåra infektioner då varje minut är viktig, säger Deepak Nath, vd för Abbott Molecular.
Tillsammans med en rad framstående läkare presenterade han testplattformen IRIDCA (Rapid Diagmosis of Infection in the Critically Ill ) vid konferensen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infection Diseases) i spanska Barcelona den 10 maj. Medicinsk access var enda svenska närvarande media.
Mark Wilcox, bland annat professor i medicinsk mikro­biologi vid Leeds universitet, har testat plattformen i flera år vars databas uppgraderats och format bantats ned och nu ska godkännas. Företaget satsar i första hand på den europeiska marknaden och förväntar sig att vara ute på den inom ett år.

Begåvade gissningar
– När vi får in svårt infekterade patienter så förväntar de sig en snabb diagnos och behandling men det blir sällan så. I de lägena så förvandlas läkarvetenskapen till en gissningskonst, om än utförd av begåvade personer. Ofta skrivs då bredspektrumantibiotika ut i väntan på provsvaren och många gånger i onödan vilket leder till antibiotikaresistens. Det blir en ond cirkel, säger Mark Wilcox och fortsätter:
– Men med det här sättet att testa så kan vi närma oss att bli en vetenskap igen. Jag tror också att vi kan få minskad sjuklighet, kortare inläggningstider och minskad dödlighet när det gäller allvarligt sjuka patienter.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser