den 25 mars 2019

Nytt läke­medel ska förhindra skador på njurar inför transplantation


Akademiska sjukhuset är först i landet med att utvärdera ett nytt läkemedel som ska förhindra skador på njurar inför transplantation. Från och med februari i år erbjuds patienter behandlingen inom ramen för en klinisk studie.

– Syftet med studien är framförallt att utvärdera säkerheten i ett nytt läkemedel liknande heparin, som hindrar blodet från att levras och därmed kan minska de skador som riskerar att uppstå på njuren under den känsliga tiden mellan uttagande och transplantation. Vi har redan behandlat två patienter utan några avvikande händelser, säger Amir Sedigh, sektionschef för transplantation på Akademiska sjukhuset.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser