den 23 oktober 2017

Nya närings­rekommen­da­tioner för D-vitamin


D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår Livsmedelsverket att den obligatoriska D-vitaminberikningen utökas så att den omfattar fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker, till exempel havredryck, och matfetter och att halterna höjs. I dag berikas bland annat lättmjölk, mellanmjölk och margarin.

Livsmedelsverkets förslag till nya regler för berikning med D-vitamin skickades under våren 2016 ut på remiss i EU, så kallad notifiering. Det innebär att övriga EU-länder har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Tidigare har förslaget skickats på remiss i Sverige i två omgångar.
EU-kommissionens svar på remissen är att även ekologiska produkter från andra europeiska länder bör omfattas av kraven. Det skulle innebära att alla ekologiska mjölkprodukter, även från andra EU-länder, kommer att berikas om de säljs i Sverige.
– Ju fler produkter som berikas desto enklare blir det att få i sig tillräckligt med D-vitamin, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.
– Livsmedelsverket kommer nu att analysera kommissionens synpunkter och kommer därefter att ta ställning till hur verket ska gå vidare med föreskriftsändringarna, säger Kristina Ohlsson, chefsjurist på Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket kan idag inte säga när nya föreskrifter kan komma att träda i kraft eftersom ändringar i förslaget kräver en ny sex månader lång remissperiod i EU.

Hur får vi i oss vitamin D?
Vi får i oss vitaminet på två sätt: dels via maten, dels bildas vitamin D i huden när vi är ute i solen. Vitamin D i mat får vi främst i oss från fisk till exempel lax, sill, makrill och Tilapia som är en mild fisk, som tillagad har ett vitt fast kött, innehåller mycket vitamin D. Även mini-, lätt- och mellanmjölk, margarin och matfettsblandningar är viktiga källor, eftersom de berikas med vitamin D. Ägg och kött innehåller också en del vitamin D. Under sommarhalvåret är solbestrålning på huden den viktigaste källan. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser