den 25 september 2019

Nya europeiska riktlinjer 2019 för behandling av dyslipidemi och kardiovaskulär risk vid diabetes - Vad är nytt?


Kardiovaskulära sjukdomar och diabetes drabbar stora befolkningsgrupper med stigande ålder. Detta medför behov av återkommande uppdateringar av behandlingsrekommendationer baserade på ny evidens från kliniska studier.

Nyligen har två nya sådana dokument kommit från European Society of Cardiology (ESC) i samarbete med andra organisationer, vilka tar upp behandling av dyslipidemi samt kardiovaskulära riskfaktorer vid pre-diabetes och diabetes. Inte minst en stärkt roll för nya läkemedel inom diabetesområdet blir då märkbar, men även förändrade målvärden. Dessa skildras nedan men ges även en kritisk belysning. Slutligen bör svenska dokument från fr.a. Läkemedelsverket uppdateras inom samma terapi-områden.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser