den 13 september 2023

Ny undersökning avslöjar stor påverkan på vardagslivet bland kvinnor som lider av migrän

En ny undersökning bland 1 052 kvinnor som lider av migrän, utförd av Kantar Sifo, avslöjar hur kvinnor påverkas av sjukdomen i sitt vardagsliv. Påverkan rör allt från förmågan att ta hand om sina barn till påverkan på privatekonomin. Undersökningen visar att det finns ett behov av mer stöd och information till kvinnor som lider av migrän och enligt de nya nationella riktlinjerna1 så ska majoriteten av migränpatienterna kunna ta hand om sin sjukdom på egen hand genom tillämpning av egenvård och stöd från primärvården.

Mattias Linde

Professor och överläkare. Foto: Katarina Mattsson.

Simon Nicholson

VD Organon.

Undersökningen belyser att: Mer än 4 av 10 (43 %) av kvinnorna som uppgav att de lider av migrän är självdiagnostiserade och har inte fått någon formell diagnos från en läkare.

Mer än hälften (61 %) förlitar sig på att information för omhändertagande och behandling kommer från sin primärvårdsläkare, neurolog, apotekare eller hälso och sjukvårdsupplysningen 1177. Mer än 1 av 5 (22 %) av kvinnorna upplever att de inte har tillräcklig information om sina behandlingsalternativ och hur de bäst kan ta hand om sin migrän.

Tidigare i år publicerade Kunskapsstyrningen hälso- och sjukvård, nationellt programområde (NPO) neurologiriktlinjer för migränvård i Sverige.1 De nya riktlinjerna framhåller att majoriteten av individer med diagnosen migrän ska klara sig med egenvård och stöd från primärvården. Resultaten från undersökningen visar att även om 56 procent av de migrändrabbade anser att de får det stöd de behöver för att ta hand om sin migrän så återstår ett behov av mer utbildning och stöd hos 44 procent av de migrändrabbade. 

- De nya nationella riktlinjerna för migrän, som publicerades i början av året, rekommenderar att människor med migrän borde få bättre hjälp. Denna undersökning belyser i vilken grad migränpatienter blir förbisedda och lämnade att klara sig själva. Frågan är hur vi ska stödja patienter med migrän så att de kan stödja sig själva? Diagnos och mer stöd skulle behövas, vilket denna undersökning pekar på att det finns ett behov av. Många kvinnor är mycket belastade av sin migrän i många faser av sitt liv, säger Mattias Linde, Professor, överläkare, medicinskt ansvarig för Regional Migränmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Undersökningen belyser också den bredare socioekonomiska effekten som migrän har på kvinnors liv och avslöjar att:

  • Ungefär hälften av kvinnorna med migrän upplever regelbundna migränattacker, 21 procent lider av migränattacker varje vecka (6 procent flera gånger i veckan och 15 procent en gång i veckan) och 32 procent upplever en migränattack varje månad.
  • 38 procent av de tillfrågade som arbetar känner att de inte kan arbeta till sin fulla potential minst en gång i månaden på grund av migrän.
  • 15 procent av de som arbetar måste sjukskriva sig en gång i månaden eller mer.
  • Omkring 1 av 4 (27 %) upplever att migränen påverkar deras privatekonomi på ett sätt som gör att de måste tänka på sina utgifter.
  • 66 procent av de som har barn sa att deras migrän har påverkat deras förmåga att orka ta hand om sina barn.
  • 16 procent av de kvinnor som arbetar upplever att deras medarbetare eller chef inte förstår vilken påverkan migrän har på arbetsförmågan.
  • Cirka 1 av 4 (27%) upplever att mer utbildning och fler politiskt stödjande åtgärder behövs för att hjälpa organisationer att få bättre förståelse för hur migrän påverkar den drabbades dagliga liv.

Migrän är tre gånger så vanligt hos kvinnor som hos män

- Migrän är ett tillstånd som drabbar kvinnor förvånansvärt oproportionerligt, med studier som visar att migrän är tre gånger så vanligt hos kvinnor som hos män2. Dessutom visar resultaten av vår undersökning tydligt den betydande påverkan migrän har på en kvinnas dagliga liv, från hennes förmåga att arbeta till förmågan att orka ta hand om sina barn. Därför är det oerhört viktigt att vi samarbetar för att genomföra rätt åtgärder för att stödja migränpatienter så att de kan få en bättre livskvalitet. Vi välkomnar de nya nationella riktlinjerna som publicerades i januari , de är ett steg i rätt riktning: låt oss ta tillfället i akt att tillsammans att agera så att kvinnor får bättre stöd och omhändertagande vid migrän, säger Simon Nicholson, Vd för kvinnohälsoföretaget Organon.

Undersökningen visar att 1 av 5 kvinnor med migrän inte känner att de har tillräckligt med information om de behandlingsalternativ som finns för att ta hand om sin migrän, men lika många uppger att även om de har information så skulle de vilja förstå lite mer kring de olika behandlingsalternativ som finns.

- Kantar Sifos undersökning visar att det finns behov av mer stöd och utbildning hos kvinnor som lider av migrän. Det finns också en önskan från patienter att förstå vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för att hjälpa dem att hantera sina migränepisoder. Som ett komplement till vården spelar apoteken en viktig roll i informationsgivningen till drabbade och anhöriga. Närheten till patienterna och kunskapen om läkemedel och egenvård gör att apoteken fyller en viktig funktion för folkhälsan. Vi upplever att kunder ofta kommer in till oss på apoteken för att få hjälp med smärtlindrande behandling vid migrän. I den här situationen kan vi göra mer än att bara ge ut den medicin de behöver utan också stödja med information om olika behandlingsalternativ och råd om hur kunden får bästa möjliga effekt av sitt läkemedel genom rätt användning, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Om undersökningen

Totalt har 1052 intervjuer med kvinnor som lider av migrän genomförts innan sommaren (19 maj-30 maj 2023). Undersökningen är utförd av Kantar Sifo på uppdrag av kvinnohälsoföretaget Organon Sverige AB. Undersökningen har genomförts som on-line intervjuer i en svensk konsumentpanel för att nå 1 000 kvinnor med migrän i åldersgruppen 18-55 år.

Om migrän
Migrän är tre gånger så vanligt hos kvinnor som hos män och det är också den fjärde vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos kvinnor.2 I Sverige uppskattar man att 12 till 15 procent av befolkningen har migrän i någon form under någon del av sitt liv.1
Migrän är en kronisk sjukdom med återkommande episoder av svår huvudvärk med olika intervall. Smärtan är vanligtvis lokaliserad till tinningen och är pulserande till sin natur. Andra vanliga symtom i samband med migränattacker är illamående, kräkningar och ökad känslighet för ljus och ljud.1  Globalt sett rankas migrän som den tredje mest funktionsnedsättande sjukdomen bland alla sjukdomar i åldersspannet 25 till 40 år.3

Referenser:

  1. Riktlinje för migrän, NPO Nervsystemets sjukdomar, Version 1, 2022-10-25. Nationellt system för kunskapsstyrning, Hälso- och sjukvård. Riktlinje för migrän (nationelltklinisktkunskapsstod.se) 
  1. Pavlovic J, The impact of midlife on migraine in women, summary of current views. Women’s Midlife Health, 2020 Oct 6;6:11. 
  1. GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1545–602.

Frågor om migrän och undersökningen:

Mattias Linde, Professor, överläkare, Neurologmottagningen,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, tel. 070-56 74 599.

Gustav Hadin, Vice Ordförande, Huvudvärksförbundet, 073-779 06 89. gustav.hadin@huvudvarksforbundet.se,  www.huvudvarksforbundet.se

Helen Krut, Associate Director Policy and Communications Nordics.

helen.krut@organon.com,  Tel. 079 066 13 02S

Källa: Organon.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser