den 23 oktober 2017

Ny mekanism bakom typ-2 diabetes upptäckt


Åldrande i insulinproducerande celler är kopplat till en tilltagande minskning i signalöver­föring och insulinutsöndring, enligt en studie av forskare vid Karolinska institutet. Fyndet, som publicerats i tidskriften Diabetes, visar en ny molekylär mekanism bakom åldersrelaterad försämring i insulinproducerande celler och diabetes.

Åldrande är en av de största kända riskfaktorerna för många sjukdomar. Typ-2 diabetes är inget undantag.
Personer över 65 löper en ökad risk att utveckla typ-2 diabetes om deras insulinproducerande betaceller i bukspottkörteln inte klarar av att kompensera för insulinokänslighet.
Minskande insulinfrisättning från betacellerna anses vara en viktig bidragande faktor till att sjukdomen utvecklas, men det har inte varit känt varför det sker.

Kalciumjonen en viktig roll
När forskarna bakom den aktuella studien letade efter en koppling mellan åldrande, försämrad beta­cellsfunktion och diabetes tittade de närmare på kalcium­jonen.
Kalciumjonen fungerar som en signal och har en mycket viktig roll i regleringen av de insulinproducerande betacellernas funktion och överlevnad, säger Luo-Sheng Li vid Rolf Luft Forskningscenter för diabetes och endokrinologi vid Karolinska institutet, studiens försteförfattare.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser