den 23 oktober 2017

Ny medicinsk teknik kan rädda många med hjärtkärlsjukdom


Även om stora steg har tagits under de senaste årtiondena inom kardiologi och preventiv hjärtvård, är olika former av hjärtåkommor fortfarande den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige, liksom i en majoritet av västvärlden. Under 2013 avled 7 700 svenskar bara i hjärtinfarkt. Men nya tekniska innovationer som skapats för att hantera och förhindra hjärtsjukdomar kan bidra väsentligt till att minska antalet dödsfall mot en ”nollvision” – innovationer som bygger på samma teknologi som används i fordons- och flygindustrin.

Låt oss börja vid slutet, eller åtminstone vid ”slutet av början”. I juni 2015 lanserades den första upplagan av Living Heart, det första konkreta resultatet av ett initiativ som samlar akademiska och kliniska forskare från hela världen, läkare med expertis inom kardiologi, hjärt-kärlkirurgi och preventiv vård, biomedicinska ingenjörer, myndigheter och näringsliv.
Initiativet har grundats och finansieras av Dassault Systèmes, ett globalt företag med huvudkontor i Frankrike, som är en ledande leverantör av mjukvara för verktyg som stödjer hållbar innovation, 3D-design och –simulering, och produktions- och processtöd. Andra deltagare som är med från start är bland annat den amerikanska myndigheten FDA, forskare från fler än 15 universitet världen över (däribland MIT, Stanford, Oxford University och University College of London) och en stor grupp av ledande företag inom biomedicin, som till exempel Philips Research, St Jude Medical och Infosys.

Föds med hjärtdefekt av något slag
Under de senaste 30 åren har framsteg inom forskning och tekniska landvinningar bidragit till en kraftig förbättring av chanserna att överleva och leva med hjärtsjukdom. Till exempel överlever 30 procent fler av de som drabbas av en hjärtinfarkt idag jämfört med 1980-talet. Men det finns också en bred konsensus kring att det är möjligt att förbättra den trenden ytterligare, och därmed inte bara förlänga, utan förbättra livet för tiotusentals hjärtpatienter bara i Sverige; och tiotals miljoner världen över. Dessutom föds nästan ett barn på hundra med en hjärtdefekt av något slag, där varje fall innebär en unik utmaning för kardiologiska processer som är skapade för att behandla vuxna hjärtan.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser