den 21 oktober 2019

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2019


Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2019 tilldelas lika mellan William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza. För deras upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång.

Djur behöver syre för att i sina celler omvandla föda till användbar energi. Syrets fundamentala betydelse har varit känd under lång tid men hur celler anpassar sig efter syretillgänglighet förblev länge okänt. William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza upptäckte hur celler känner av och anpassar sig till förändrade syrenivåer.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser