den 3 april 2024

Neurofeedbackträning kan minska stress och öka välbefinnandet

Fokusträning med EEG.

Hjärnans anpassar sig genom aktivitet på liknande sätt som muskler gör vid fysisk träning. – Genom målinriktade övningar, som neurofeedback där EEG används för att kontrollera hjärnans aktivitetsmönster, kan man stärka de neurala banorna i hjärnan som är associerade med specifika mentala tillstånd som till exempel fokus, förklarar Johan Agorelius, doktor i Neurofysiologi vid Lunds universitet.

Johan Agorelius

Doktor i Neurofysiologi.

Eva Hamboldt

Specialist inom neuroledarskap.

* Studier visar att neurofeedbackträning, fokusträning, med EEG (elektroencefalografi) kan öka välbefinnandet. 1,3 miljoner svenskar lider av hälsobesvär från sitt arbete och enligt Försäkringskassan har stressrelaterade sjukskrivningar aldrig varit så många som idag.

– Det är ett område som går snabbt framåt och forskning har visat att neurofeedbackträning med EEG kan ge förbättring av koncentrationsförmåga och minskning av negativ stress, säger Johan Agorelius.

Svenska Mentalytics var en av de första aktörerna i världen som använde tekniken för kommersiella produkter, de har utvecklat neurofeedbackträning baserad på EEG. EEG-pannbanden har vanligen passiva, torra, sensorer placerade på pannan, som mäter signalerna med syfte att hjälpa användare att uppnå, behålla och återfå fokus. Värdena återges i grafisk form.

– Via neurofeedbackträning med EEG kan de frekvensband i hjärnans elektriska aktivitet som associeras med fokus förstärkas. Genom att belöna dessa specifika mönster uppmuntras hjärnan att uppnå till ett fokuserat tillstånd, vilket över tid kan förbättra förmågan att koncentrera sig, berättar Johan Agorelius.

Neurofeedbackträning - Ett gym för hjärnan

Ett effektivt sätt att träna fokus på är via datorspel specialanpassade för fokusträning. Det kan fungera så här:

- Ett EEG-pannband med sensorer mäter de elektriska signalerna från hjärnan.

- Användaren fokuserar genom att spela ett datorspel som svarar på spelarens fokus i realtid. Detta är själva träningen: Bättre fokus, större framgång i spelet.

- Resultaten från träningen analyseras av algoritmer som vet när en person är fokuserad.

- Användaren får kunskap om hur sitt eget fokus styrs och lär sig att uppnå, behålla och återfå sitt fokus.

- Träningen sker initialt 15 minuter om dagen fem dagar per vecka. Träningen behöver ske löpande för att resultaten ska bestå, precis som vid fysisk träning för kroppen.

Eftersom det går bättre i spelet ju större fokus man har, blir hjärnan tvingad att vara fokuserad. EEG-pannbandet plockar fram signaler ur specifika frekvensområden i hjärnan som är kopplat till fokus, och dessa signaler analyseras sedan av algoritmer för att ge feedback på hur fokuserad den som spelar är. Ju mer man tränar på detta sätt, desto lättare får hjärnan att hitta tillbaka till just detta tillstånd, förklarar Johan Agorelius.

Kan användas för att minska stress på jobbet

Arbetsplatser som har använt neurofeedbackträning med EEG vittnar om positiva hälsoeffekter för de anställda. När Kia Motors och Land Rover (JLR) använde Mentalytics neurofeedbackträning i sina fabriker i Slovakien såg båda bolagen en minskning av produktionsfel samtidigt som anställda upplevde bättre sömnkvalitet och ökad energi både under och efter arbetet. 

– Många organisationer har kommit en bra bit på väg när det gäller att uppmärksamma vikten av en arbetsmiljö som främjar välmående och prestation. Men, många gånger undviker man ändå att föra de samtal som krävs för att identifiera vad som skapar stress, och att proaktivt arbeta med att bygga kultur utifrån det. Det är en investering som många organisationer tyvärr underskattar eller ännu inte ser lönsamheten i, säger Eva Hamboldt, organisationskonsult med specialisering inom neuroledarskap.

Ref. Försäkringskassan

TORD AMRE´


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser