den 23 november 2020

När syret inte räcker för COVID-19-patienten Vad kan ytterligare göras?


I nr 6/2020 av Medicinsk Access berörde jag det skrämmande resultat som rapporterades från USA om att drygt 70 procent av över 11 000 patienter med Covid-19 som behandlats med ventilator hade avlidit. Säkerligen berodde detta i majoriteten av fallen att lungorna inte kunde syresätta blodet i tillräcklig grad trots optimal assisterad andning.

Den troligaste förklaringen är att både alveoler och blodkärlen kring alveolerna är så skadade, att syrgasutbytet mellan luft och lunga blir otillräckligt. Likaså kan trombosbildning, som befunnits förekomma i hög grad vid Covid-19 förvärra denna situation.

 

Läs hela artikeln här >  

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser