den 25 september 2019

Modell för bättre livskvalitet för aortastenospatienter


Hjärtklaffsjukdomen aortastenos är en dödlig och samtidigt en ganska okänd sjukdom. 50 procent av personerna med svår obehandlad aortastenos riskerar att dö inom två år efter att första symtom har uppstått om de inte får aortaklaffen utbytt.

Att komma till en läkare i tid är livsviktigt. Sjukdomen upptäcks enkelt genom att en läkare på vårdcentralen lyssnar med stetoskop efter blåsljud på hjärtat. Därefter blir det remiss till kardiolog och hjärtkliniken som gör ett ultraljud, ett så kallat ECHO, med flera undersökningar för att säkerställa diagnos och sätta in behandling.

 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser