den 23 oktober 2017

Minskad demens med diet och kosttillskott


Kostförändringar, regelbunden motion, daglig 18-timmars fasta samt provtagning och individuella kosttillskott räckte för att häva demensen hos nio personer av tio i det första försöket. Uppföljning visade att förbättringen höll i sig åtminstone fyra år.

Tragiken är stor om ens föräldrar, man eller fru drabbas av demens. Det handlar inte bara om glömska utan även när personlighetsförändringar inträffar, vilket slår hårt mot anhöriga. Trots lovande forskning har metoder att stoppa sjukdomen hittills misslyckats.
Nu har emellertid forskare testat en mångfasetterad och individuell behandlingsmodell, som bygger på befintlig biokemisk och genetisk forskning. Resultatet är förvånansvärt bra både i första försöket och i en andra uppföljning.
Normalt sker inte tillfrisknande från Alzheimers eller andra demenssjukdomar. Möjligen kan försämringen stoppas upp. I det perspektivet är det förvånande att nio av tio personer förbättrades och att sju av dessa kunde återgå till sitt arbete i det första försöket som gjordes.
En senare uppföljning gjordes som visade att förbättringen höll i sig i fyra år, men mer forskning behövs för att bekräfta de fina resultaten.
Modellen utgår från kända biokemiska och genetiska kunskaper om vad som kan vara involverat i uppkomst av Alzheimers sjukdom eller andra neurodegenerativa besvär.1, 2 Ett särskilt arbetssätt har utarbetats för denna behandling – det så kallade MEND™ protokollet
(www.museslabs.com).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago