den 23 oktober 2017

Miljögifter i mjölk och mejeriprodukter


I tidigare nummer av Medicinsk Access har jag redogjort för miljögifter i livsmedel och risker för vår hälsa – i synnerhet hälsan hos foster och små barn. Barn äter mycket i förhållande till sin kroppsvikt och blir särskilt utsatta.

I och med att det är intagets storlek av ett miljögift som avgör risken för vår hälsa och inte halten i ett livsmedel är industrisamhället vilse när det gäller att skydda oss från miljögifter. Myndigheter varnar oss för livsmedel med höga halter av miljögifter, men säger inget om de livsmedel som ger de största intaget av miljögifter, dvs de som utgör det verkliga hotet mot vår hälsa. Inga åtgärder görs för att minska intaget av dessa stora leverantörer av miljögifter. Sådana livsmedel kan i stället i marknadsföringen beskrivas som nyttiga och lämpliga som föda för små barn.

Mjölk är en av de största leverantörerna av miljögifter
En av de största leverantörerna av miljögifter till den svenska befolkningen och då i synnerhet till foster och små barn är vanlig mjölk och mejeriprodukter. Det beror dels på att ett mycket stort och icke överblickbart antal miljögifter faller ned på foderodlingar och framför allt på betesmark. Dels beror det på att vi konsumerar så mycket mjölkfett från mjölk, smör, grädde, ost osv. Genom att mjölkfett förs vidare till mamman och bröstmjölken, men också till modersmjölkersättning, som tillverkas av mjölkpulver, blir foster och barn drabbade av det stora antalet kända och framför allt okända miljögifter i mjölk.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago