den 22 februari 2019

Migrän – en dold folksjukdom


Migrän är den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga och vuxna i arbetsför ålder. Drygt 10 % av män och 20 % av alla kvinnor får diagnosen migrän. Men det finns ett stort mörkertal. Många med migränhuvudvärk får aldrig rätt diagnos. Migrän betraktas ofta som en huvudvärks sjukdom men verkligheten är att migrän kan ge upphov till en mängd olika neurologiska symptom utan huvudvärk som både kan vara skrämmande och hämmande i det dagliga livet.

Migrän är en ärftlig sjukdom kopplat till flera anlag vilket innebär att den individuella känsligheten och risken att få migränhuvudvärk eller andra besvär beror på hur många avvikande anlag man har fått ärva.

Läs hela artikeln här >

 


2 Kommentarer

Anna Karin Wallberg

den 25 februari 2019

Fantastiskt intressant artikel! Mycket bra med källor till sambandet mellan migrän och högkänslighet samt till faran med att migrän leder till utmattningssyndrom om sjukdomen lämnas obehandlad. Alla skulle tjäna på att migrän uppmärksammas tidigare inom primärvården. Rätt behandling och insikt om vilka förändringar man som patient själv kan göra i livet för att undvika att migränen förvärras, är av största vikt! Hur kan primärvården möta detta behov?


Håkan Enbom

den 3 mars 2019

Tack för positiv kommentar. Primärvården skulle kunna möta behovet genom att se högkänslighet som en riskfaktor. Varje patient man undersöker bör man fråga om sensorisk överkänslighet. Precis som man frågar om rökning t.ex. Man bör ställa frågan: Är du ovanligt känslig för starkt ljus, ljud, lukt eller blir du väldigt lätt åksjuk. - frågan bör ställas oavsett vad patienten söker för. Vid positivt svar borde det "flaggas" i journalen ungefär som t.ex. överkänslighet för medicin.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser