den 22 oktober 2018

Livsstil kopplat till risk för tarmcancer


Personer med övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck och blodsocker löper ökad risk för cancer i tjocktarm och ändtarm, oavsett undertyp av sjukdomen. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Att det finns en koppling mellan metabola faktorer och tjocktarms- och ändtarmscancer oavsett vilka de exakta cellförändringarna är, innebär att förebyggande åtgärder troligtvis skulle ha effekt för att minska alla undertyper av cancer i tjocktarm och ändtarm, säger Robin Myte, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Att livsstilsfaktorer, som övervikt och relaterade tillstånd, ökar risken för att utveckla tjocktarms- och ändtarmscancer är känt. Men, tydliga riskfaktorer har varit svåra att identifiera. En delförklaring till detta skulle kunna vara att tjock- och ändtarmscancer inte är en sjukdom, utan flera, med sina egna riskfaktorer. Inom cancerforskningen riktas alltmer uppmärksamhet mot vilken betydelse olika molekylära egenskaper i tumören har för prognos och behandling. Forskning om olika undertyper av tjocktarms- och ändtarmscancer har redan lett till att patienter med olika undertyper av sjukdomen med specifika molekylära egenskaper kan ges olika behandlingar, men huruvida dessa olika undertyper också är förknippade med olika riskfaktorer har varit oklart.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser