den 23 oktober 2017

Liten mängd träning ger snabb hälsovinst


Hur kommer man igång med träning och gör den till en livsstil? Och om man redan tränar och tycker sig stå och stampa; hur gör man då för att variera sin träning? Är det viktigt? Och vad händer i musklerna när vi tränar? Medicine doktor Jessica Norrbom och tillika personliga tränaren besvarar dessa frågor.

Människokroppen är byggd för rörelse och både kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet minskar påtagligt risken för prematur död och har positiva effekter på välbefinnande och livskvalitet, kognitiva funktioner och sjukdomar såsom cancer, sjukdomar i hjärtats kranskärl, högt blodtryck och metabola syndromet.

En halvtimme om dagen
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) har tagit fram rekommendationer för fysisk aktivitet som antogs av Svenska Läkaresällskapet 2011. Där rekommenderas alla, helst varje dag, att vara lågintensivt fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Till detta kan räknas exempelvis promenad till och från jobbet.
Utöver denna aktivitet rekommenderas minst 150 min aktivitet i veckan på måttlig intensitet, då man blir andfådd och får förhöjd puls, eller 75 min i veckan med hög intensitet. Styrketräning eller belastningsträning bör finnas med två gånger per vecka. Det kan vara träning som utförs hemma, ute eller på gym med syftet att belasta musklerna.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago