den 24 september 2018

”Läkemedelsbehandling av tarmcancer – ett lotteri”


Utredning och behandling av den tredje ­vanligaste och näst mest dödliga cancer­formen, spridd tarmcancer, varierar kraftigt i Sverige och skiljer sig från övriga Europas. Ett exempel är läkemedlet Avastin, som i ­Storbritannien inte ens godkänts som förstahandsbehandling, men förskrivs flitigt i vissa av Sveriges regioner. Dessutom är det ett fåtal svenska sjukhus som gör biomarkörtestet RAS direkt vid diagnos. Testet indikerar om en tilläggsbehandling i form av antikroppar (EGFR-hämmare), utöver cellgifter kan fungera. Rätt behandling i tidigt skede av metastatisk kolorektalcancer kan enligt studier ge en överlevnad på över fyra år. (Ref 1)

– Ur patientsynpunkt är det oacceptabelt att det är ett lotteri om man RAS-testas eller inte och att behandlingen varierar så mycket över landet. Det verkar råda mycket tyckande bland läkare när det gäller tarmcancerbehandling, vilket gör vården ojämlik, säger Nils Wilking, docent i onkologi vid Karolinska institutet samt tidigare verksamhetschef vid onkologkliniken vid SUS, Skånes universitetssjukhus, och fortsätter:

– Det är störande att som patient inte veta vilken inställning läkaren har. Läkemedlen som det handlar om har funnits i snart 15 år och Socialstyrelsens riktlinjer för behandling från 2014 (Ref 2), tillsammans med GOFs* riktlinjer (Ref 3), ger en god vägledning om hur behandlingen ska läggas upp. Det är märkligt att man inte lyckats hålla en gemensam linje och följa de nationella riktlinjerna när det gäller tarmcancer.

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago