den 29 september 2022

Kunskapsstöd om könsaspekter på läkemedel kan förbättra läkemedelsanvändningen


Sedan början av 2000-talet har köns- och genusskillnader fått ökad uppmärksamhet inom flera terapiområden,1,2,3 inklusive läkemedelsbehandling. Köns- och genusskillnader måste numera ha undersökts inför godkännande av Food and Drug Administration (FDA) eller European Medicines Agency (EMA).

I ledare i högt rankade tidskrifterna Nature och Circulation maj 2022 krävs redovisning av eventuella könsskillnader för att acceptera manuskript vilket en del andra medicinska tidskrifter gjort förut. Trots dessa rekommendationer4,5,6 och i de fall där det finns evidens om könsskillnader så saknas denna information oftast i behandlingsriktlinjer och läkemedelsrekommendationer. 

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser