den 23 oktober 2017

Kosttillskott till interner minskar våldsbenägenhet


Som första land i världen ska Nederländerna i fem fängelser och på två ungdomshem gratis erbjuda våldsbenägna personer tillskott av vitaminer, mineraler och omega-3-fettsyror. Syftet är att minska våldet och verkligen pröva denna metod i praktiken.

Våld i fängelserna är problem i alla länder både bland intagna och gentemot personalen. Att mat och näring är viktigt för beteendet är också väl känt. De flesta märker en tilltagande irritation och får kortare stubin om maten dröjer. I fängelser har flera försök gjorts både när det gäller att analyser maten, att göra den mer näringsriktig och att tillföra kosttillskott (1). I samtliga dessa studier har våldet minskat med en dryg tredjedel och internerna har mått bättre.

Flera forskningsstudier 
I England gjordes 2002 en stor dubbelblind studie med kosttillskott och omega-3-fettsyror (2) och därefter har samma studieupplägg upprepats i Nederländerna (3). I den senare deltog 200 unga vuxna interner och våldsincidenterna minskade med 34 procent. I kontrollgruppen som inte fick kosttillskott uppmättes en liten ökning av våldet.
En del studier har mätt näringsämnen i kroppsvätskor och hår och kunnat visa brister av D-vitamin, omega-3-fettsyror och zink (4, 5). I en av dessa uppmättes onormalt högt koppar liksom högt vitamin B6. Halten omega-3-fettsyror korrelerar negativt till aggressioner, vilket innebär att ju större brister desto mer aggressiva blir personerna.
Ytterligare en större studie är på gång i England i vilken tusen personer vid tre fängelser kommer att delta. I Nederländerna har man istället för mer forskning bestämt att börja implementera befintlig kunskap och startar med fem fängelser och två ungdomshem där alla som vill får gratis vitaminer, mineraler och omega-3-fettsyror.
Om båda dessa aktiviteter ger gott resultat bör det kunna revolutionera hela kriminalvården och skapa helt andra förutsättningar för dem som sitter inne och personalen som vaktar dem.

Svensk kriminalvårds syn på forskningen
Svenska interner har sannolikt samma brister som i Nederländerna. Kriminalvården säger själva (se faktaruta här intill) att hälsoundersökningar erbjuds vid intagning och att alla som har behov av kosttillskott får det utskrivet på recept. De säger också att de är generösa med provtagning av D-vitaminhalten i blodet och förskrivning av sådana kosttillskott.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser