den 23 oktober 2017

Kostens betydelse för bra tandhälsa


Att kosten förebygger karies är väl känt liksom att hög sockerkonsumtion ger sämre tandhälsa. Men kan kosten också läka ut befintliga kariesangrepp? Om detta skriver Ann-Marie Lidmark, biolog och folkhälsovetare.

Terapeuten och författaren Ramiel Nagel anser att kroppen kan läka ut de flesta kariesangrepp själv. Han har väglett många personer till bättre tandhälsa utan dyra tandläkarbesök.
Den holistiske tandläkaren Timothy Gallagher har haft flera patienter som lyckats få nytt dentin att växa över och ”laga” kariesangrepp. Flera tandläkare på 1930-talet delar också den erfarenheten, vilket redovisas i böcker och forskningsrapporter.

Tänderna kan självläka
Nagel har skrivit boken ”Cure Tooth Decay” (1) där han berättar om tidigare forskning och den egna erfarenheten, av att som terapeut ha hjälpt många människor till bättre tandhälsa. En av dessa sökte Nagel för att han hade svår tandvärk och saknade pengar till tandläkarbesök.
– Efter att jag under en vecka följt dietprogrammet var det svårt för mig att avgöra vilken tand som hade utgjort problem, berättade han. Senare försvann tandvärken helt till stor glädje och förvåning.
En annan person med många och växande kariesangrepp följde råden i Nagels bok och berättade sedan att det tog 24 timmar innan tandvärken avtog och det slutade göra ont. Senare hos tandläkaren konstaterades att sekundärt dentin hade bildats i de kariesangripna tänderna.
Forskning från början och mitten av 1900-talet visar att karies kan läka ut av sig själv och tandläkaren Weston A Price har fotograferat nytt dentin som växt över gammal skada (2). Han redovisar också flera exempel på kostförändringar som gjort tänderna immuna mot karies.
Bra näringsstatus behövs för att kroppens självläkning ska komma igång. Hela tiden sker ett för tänderna livsviktigt utbyte av kalcium och fosfor och för detta behövs mineraler men också fettlösliga vitaminer. När kalcium- och fosforrik saliv silar mellan tänderna sker mineralisering och läkning av eventuella skador orsakade av bakteriesyror, vilket även modern forskning visar (3).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser