den 21 maj 2018

Kopparspiralen – kanske inte så oskyldig som vi trott!


Kopparspiral är ett av de vanligaste kvinnliga preventivmedlen. Femton procent av fertila kvinnor bär en kopparspiral i livmodern. Kopparspiralen är ett av de säkraste preventivmedel vi har, i synnerhet med den på senare tid utökade kopparytan, 380 kvadratmillimeter.1

Den preventiva effekten sägs bero på en giftig påverkan på spermierna samt en  lokal reaktion d v s en inflammation i livmoderslemhinnan.2 Effekten av kopparkoncentrationer utanför livmodern är däremot dåligt undersökt och känd, trots den ökade mängden biverkningsrapporter till läkemedelsverkets medicin-tekniska avdelning. Frågan är hur vi kan koppla ihop kopparspiralen i livmodern med ett kopparöverskott ute i kroppen och en toxisk påverkan av tungmetallen på vårt immunförsvar?  

Sedan ett par år, med en ökning under hösten 2017, har antalet patient-rapporterade biverkningar till läkemedelsverket ökat, väsentligt mer än de rapporter som kommit in från vårdpersonal.3 Kvinnorna har rapporterat en rad symtom, som kan tyckas diffusa och svåra att koppla till bärandet av kopparspiral.4

Listan är lång och inbegriper de flesta områden, inte bara de rent gynekologiska. Läkemedelsverket har listat symtomområdena i alfabetisk ordning enligt följande: Allergi, Blödningar, Bristsjukdomar/överskott, Bröstbesvär, Graviditet/missfall, Gynekologiska besvär rent allmänt, Hjärt-kärlbesvär, Hudbesvär, Infektioner, Luftvägsbesvär, Metabolism/nutrition, Mun-, mag- och tarmbesvär, Neurologiska besvär, Ospecificerade symtom, Psykiska besvär, Rörelseapparatens besvär, Smärta/värk, Svullnad/ödem, Sömnbesvär, Trötthet, Urinvägsbesvär, Ögonbesvär, Öron- näsa- halsbesvär samt Övrigt. 

Läs hela artikeln >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago