den 23 oktober 2017

Knäck förändringskoden!


Intresset för positiv psykologi (studier om vad som får människor att må bra) har under senare år exploderat. Vi vet att vi mår bra av motion, att sluta röka, långvariga relationer, tacksamhet och meditation. Men trots det så förändras inte vårt beteende i större utsträckning. Vi vet vad vi ska göra, men vi gör det inte.

Att förändra beteenden är svårt. Och ännu mer komplicerat är det för oss som arbetar inom vården. Vi vars arbete allt mer handlar om att hjälpa och motivera våra patienter till livsstilsförändringar.
Ett typiskt fallexempel är Ulf, 63 år med 20 kilos övervikt, högt blodtryck och diabetes. Primärvården erbjuder honom samtal hos en dietist för att lägga om kosten, han får fysisk aktivitet på recept och han får även träffa en diabetessköterska som gått kurs i motiverande intervju. Men trots det förändras ingenting.

Räcker inte att vädja till förnuftet
Problemet är att vi som behandlare ofta bara vädjar till människors förnuft. Vi tänker att det borde räcka med vilja, målbilder och rätt attityd. Vi vet att vi ska vänta in patienten så att hen formulerar sina egna mål men ofta räcker inte tiden till: ”Om du börjar träna på gym tre dagar i veckan, minskar på socker och kolhydrater så kommer du leva längre och må bättre” tänker vi kanske otåligt.
Men i grunden handlar det om att olika delar av oss strävar åt olika håll. När förändring är svårt pågår en kamp inom oss mellan våra känslor, våra tankar, vår kropp och våra handlingsimpulser. Känslorna strävar efter välbefinnande, tankarna vill ha en snygg kropp, kroppen vill ha en glass, så vad blir då din handling?
Det som står i vägen för förändring är ofta starka känslor och behov. Utan att ta hand om dem kommer impulser att styra vårt beteende utan att vi förstår varför. Det gäller att få alla fyra områdena att sträva åt samma håll, effektivt men inte helt enkelt.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser