den 23 oktober 2017

Karl-Alfreds favoriträtt ger styrka åt blodkärlen


Mycket nitrat varje dag ger äldre personer bättre spänst i blodkärlen och lägre blodtryck. Spenat och andra gröna nitratrika grönsaker men även rödbetor verkar därför vara en bra kost för äldre personer som löper hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

Helt nyligen publicerades en liten experimentell studie om effekten av tillförsel av oorganiskt nitrat i kosten till en grupp äldre människor, med en medelålder av 63 år och en genomsnittlig HeartSCORE risk av 4,7.
HeartSCORE är Europeiska Hjärtförbundets rekommenderade instrument för riskbedömning av hjärtkärlsjukdom, och tar hänsyn till faktorerna ålder, kön, rökning, blodtryck och kolesterol.
Studiegruppen om 11 personer var likvärdig med kontrollgruppen på tio personer med avseende på ålder, kön, kolesterol, BMI och HeartScore.

Som 300 gram spenat per dag
Studiegruppen fick 150 mikromol natriumnitrat i vatten dagligen under fyra veckor. Detta motsvarar nitrathalten i 300 gram spenat dagligen. Mätningar gjordes före samt ett dygn efter sista intag av nitrat- respektive placebo­lösning, det vill säga en lösning utan effekt. (Rammos C et al, JACC 2014;63:1584-5).
Man mätte armartärens förmåga att bilda kroppens egen kärlvidgande substans, kväveoxid(NO) med flödes­medierad kärlvidgning (FMD), halsartärens tjocklek (IMT) och pulsvågshastighet och pulsförstärkningsindex (PWV resp. AIx) med pulsvågsanalys (SphygmoCor­metoden).
I nitratgruppen ökade armartärvidgningen FMD signifikant med 0,5 procentenheter, IMT förblev oförändrad och PWV sjönk från 10,2 till 9 m/s. En hög PWV betyder styvare aorta och stora artärer. Ju mer åldrat kärlet är, desto högre är PWV.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser