den 18 februari 2022

Kan vi påverka vårt biologiska åldrande?


Vår förväntade medellivslängd påverkas av var i världen vi bor.

I västvärlden har vi enligt statistik från 2013 en förväntad livslängd på 80-85 år, om vi undantar USA där man lever lite kortare, i 75-80 år. Jämsides med USA ligger Brasilien och Kina samt Nordafrika och Saudi Arabien.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser